Wprowadź systemy obronne swojej instytucji w XXI wiek. Przygotuj się do audytów SOC2 i ISO27001, uzyskaj zgodność z Ustawą o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, a przede wszystkim: naucz się jak odeprzeć atak hakera.

  • Gwarancja zgodności systemów cyberbezpieczeństwa instytucji z Ustawą o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa.
  • Nakreślenie wiarygodnego obrazu stanu zabezpieczeń i dostarczenie rekomendacji działań.
  • Przeszkolenie zarządu i kluczowych udziałowców firmy o koniecznych zmianach i ich efektach.
  • Przygotowanie kompleksowego programu bezpieczeństwa i szkolenie osób odpowiedzialnych za jego wdrożenie i utrzymanie.

Zyskujesz

Zgodność z Ustawą o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa

Budowa kompleksowego programu bezpieczeństwa od podstaw

Audyty przygotowawcze do SOC2 i ISO 27001

Plan działania

Analiza potrzeb organizacji i audyt stanu bezpieczeństwa instytucji - od spraw nietechnologicznych, przez technologiczne, aż po pełny audyt bezpieczeństwa.

Nakreślenie wiarygodnego obrazu stanu zabezpieczeń i dostarczenie rekomendacji działań.

Przeszkolenie zarządu i kluczowych udziałowców firmy o koniecznych zmianach i ich efektach, uzyskanie zgód na ich implementację i opracowanie planu działania.

Przygotowanie kompleksowego programu bezpieczeństwa i szkolenie osób odpowiedzialnych za jego wdrożenie i utrzymanie.