Polityka prywatności i plików cookies

Szanowny Użytkowniku,
naszą politykę prywatności i plików cookies stworzyliśmy po to, abyś wiedział dlaczego prosimy Cię o podanie danych osobowych i w jakim celu to robimy. Dokładamy wszelkich starań, aby zagwarantować Ci pełną ochronę prywatności podczas korzystania z naszych usług.

1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych ?

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest TestArmy Group Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (53-238), przy ul. Petuniowej 9/5, zwana dalej „Spółką”.

2. W jaki sposób można się z nami skontaktować ?

Jeżeli chciałbyś uzyskać informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych w Spółce, możesz się z nami skontaktować za pośrednictwem maila: [email protected]. Odpowiemy na Twoje pytania.

3. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych ?

Spółka może przetwarzać Twoje dane, ponieważ w przypadku:

 1. zapisania się do naszego newslettera – Twoje dane przetwarzamy w celu przekazywania Ci informacji, raportów i poradników przygotowanych przez ekspertów Spółki, szczegółowych case studies oraz innych ciekawych artykułów. Informację na ten temat możemy przesłać Ci mailowo, ponieważ zapisałeś się do naszego newslettera. Oznacza to, że dane osobowe przetwarzamy na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, [art. 6 ust. 1 pkt a) RODO],
 2. przesyłania informacji handlowych i marketingowych – Twoje dane przetwarzamy w celu informowania Cię o wydarzeniach związanych z promocją naszej Spółki, organizowanych webinarach, eventach oraz naszych ofertach pracy. [art. 6 ust. 1 pkt a) RODO],
 3. wypełnienia formularza kontaktowego – uzasadnionym interesem Spółki jest możliwość komunikacji i udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytania, co jest naszym uzasadnionym interesem [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO],
 4. reklama kontekstowa (niedopasowana do preferencji Użytkownika) i reklama behawioralna (dopasowana do preferencji Użytkownika) – naszym uzasadnionym interesem jest marketing własnych produktów i usług, dlatego czasami możesz zobaczyć reklamę naszego produktu na stronach internetowych lub profilach społecznościowych, co w przypadku reklamy kontekstowej jest naszym uzasadnionym interesem [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO], a w przypadku reklamy behawioralnej podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda na wykorzystywanie w tym celu plików cookies lub innych technologii [ art. 6 ust. 1 lit. a) RODO],
 5. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki, [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO].

4. Jakie dane zbieramy?

Newsletter
Jeżeli zapisałeś się do naszego newslettera, jedyne informacje jakich wymagamy, to podanie adresu poczty elektronicznej (e-mail).

Formularz kontaktowy
Kontaktując się z nami za pośrednictwem formularza, prosimy Cię o podanie imienia i nazwiska oraz adresu email lub numeru telefonu, co pozwoli nam na kontakt i odpowiedź na zadane przez Ciebie pytanie.

5. Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?

Dostęp do Twoich danych osobowych będzie przysługiwał upoważnionym pracownikom Spółki, administratorom systemów informatycznych, którzy świadczą na naszą rzecz usługi informatyczne, podmiotom świadczącym usługi hostingowe – Home.pl S.A. z siedzibą w Szczecinie a także spółce świadczącej usługi z zakresu online marketingu – GetResponse sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.
Ponadto podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

6. Gdzie przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC, w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejską.

7. Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przetwarzana przez czas określony, dlatego w przypadku:

 1. newslettera - Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane do czasu cofnięcia Twojej zgody. Zgodę możesz cofnąć w każdym momencie, np. informując nas o tym za pośrednictwem maila: [email protected]. Nie będzie jednak miało to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 2. przesyłania informacji handlowych i marketingowych - Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane do czasu cofnięcia Twojej zgody. Zgodę możesz cofnąć w każdym momencie, np. informując nas o tym za pośrednictwem maila: [email protected]. Nie będzie jednak miało to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 3. formularza kontaktowego – Twoje dane będą przetwarzane do czasu, w jakim niezbędne będzie udzielenie Tobie odpowiedzi na zadane pytania lub do momentu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu co do dalszego kontaktu,
 4. reklamy kontekstowej – dane zebrane w ramach plików cookies lub innych podobnych technologii będą wykorzystywane do czasu cofnięcia Twojej zgody, co możesz uczynić w każdym momencie.

Ponadto, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Spółka zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

8. Czy muszę podawać swoje dane?

Newsletter
Podanie przez Ciebie danych osobowych (adresu email) jest dobrowolne. W przypadku braku wyrażenia takiej zgody, Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane. Chcielibyśmy jednak, abyś wiedział, że w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby newslettera nie będziemy mogli przesłać Ci już informacji, raportów i ciekawych artykułów, czyli dzielić się z Tobą naszą wiedzą.

Przesyłania informacji handlowych i marketingowych
Podanie przez Ciebie danych osobowych (adresu email) jest dobrowolne. W przypadku cofnięcia zgody w tym zakresie, Twoje dane nie będą w tym celu przetwarzane.

Formularz kontaktowy
Podanie informacji o adresie mailowym lub numerze telefonu do kontaktu oraz imieniem i nazwiskiem jest potrzebne do tego, abyśmy mogli odpowiedzieć na zadane przez Ciebie pytania i nawiązać z Tobą kontakt. Brak takich informacji uniemożliwi nam albo utrudni możliwość udzielenia Ci odpowiedzi.

9. Jakie przysługują mi prawa związane z ochroną danych osobowych?

Prawo dostępu do danych:
W każdej chwili masz prawo zasięgnąć informacji o tym, które Twoje dane osobowe przechowujemy. W tym celu napisz do nas na adres: [email protected].

Prawo do sprostowania danych:
Masz prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych.

Prawo do ograniczenia danych:
Korzystając z tego prawa możesz żądać, aby przetwarzanie Twoich danych osobowych ograniczyło się wyłącznie do ich przechowywania. Możesz skorzystać z tego prawda w szczególności wtedy, gdy:

 1. zgłosisz, że Twoje dane są niepoprawne, wtedy Spółka ograniczy jakikolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności,
 2. jeśli Spółka nie potrzebuje już Twoich danych osobowych ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia,
 3. jeżeli sprzeciwisz się usunięciu danych, wówczas możesz zażądać ich ograniczenia.

Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym):
Masz prawo  w każdej chwili usunąć swoje dane osobowe, które przetwarza Spółka. Pamiętaj jednak, że prawo to nie ma charakteru bezwzględnego. Nie będziesz mógł skorzystać z tego prawa w między innymi w następujących sytuacjach:

 1. nie minął okres przez jaki Spółka zobowiązana jest do przechowywania dokumentów księgowych,
 2. masz nieuregulowane płatności wobec Spółki,
 3. Twoja usługa jest w trakcie realizacji,
 4. nie minął okres przez jaki możliwe jest dochodzenie ewentualnych roszczeń związanych z umową.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania:
Jeżeli Spółka przetwarza Twoje dane na podstawie swojego uzasadnionego interesu prawnego, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania.

Prawo do przenoszenia danych:
Prawo do przenoszenia danych dotyczy osób, których Spółka przetwarza dane:

 1. w sposób zautomatyzowany i odbywa się to na podstawie umowy
 2. w sposób zautomatyzowany i na podstawie wyrażonej zgody.

Jeżeli ma miejsce jedno z dwóch sytuacji opisanych w punktach powyżej, osoba może zgłosić żądanie o przeniesienie danych. W takiej sytuacji Spółka, po zidentyfikowaniu żądającego tworzy kopię danych, a następnie przekazuje osobie żądającej albo innemu administratorowi danych wskazanemu przez żądającego.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Jeżeli uznasz, że Spółka przetwarza Twoje dane osobowe w sposób niewłaściwy, skontaktuj się z nami w celu wyjaśnienia sprawy. Możesz także złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10.  Czy moje dane osobowe służą do profilowania?

Spółka może stosować profilowanie, co oznacza formę przetwarzania, które polega na wykorzystaniu Twoich danych osobowych do analizy lub prognoz dotyczących osobistych preferencji i zainteresowań w związku z prowadzoną przez nas działalnością. Spółka nie podejmuje jednak decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, które wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne. W tym celu korzysta przede wszystkim z plików cookies i podobnych technologii.

11. Co to są pliki cookies?

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez stronę internetową i zapisywane na Twoim komputerze, telefonie lub innym urządzeniu, zawierające informacje na temat nawigacji po naszej stronie internetowej. Dzięki plikom cookies korzystanie z naszych stron internetowych jest łatwiejsze i przyjemniejsze. Pliki te nie są szkodliwe dla komputerów i są powszechnie wykorzystane przez wszelkie strony internetowe.

12. W jakim celu wykorzystujemy pliki cookies?

Pliki cookies wykorzystujemy w następujących celach:

 1. ułatwiania korzystania ze strony internetowej i prawidłowego jej działania,
 2. ulepszania strony internetowej poprzez dokonywanie szacunków dotyczących statystyk i wzorów użytkowania, poprzez dostosowanie witryny do indywidualnych potrzeb użytkowników,
 3. możemy używać plików cookies, aby uzyskać informacje, które umożliwiają nam pokazywanie reklamy własnych produktów lub usług, zarówno z naszej własnej witryny internetowej lub witryn internetowych osób trzecich na podstawie analizy nawyków Twojego przeglądania.

13. Czy muszę zgodzić się na wykorzystywanie plików cookies?

Ty decydujesz, czy zgadzasz się na wykorzystanie przez nas plików cookies. Pamiętaj, że zmiana ustawień dotycząca plików cookies może ograniczyć funkcjonalność serwisu. Decyzję w tym zakresie możesz podjąć podczas pierwszej wizyty na naszej stronie. W tym momencie wyświetlana jest informacja o plikach cookies. Masz możliwość „ wyłączenia plików cookies” albo „akceptacji plików cookies”. Akceptując pliki cookies wyrażasz zgodę na wykorzystywanie ich w celach marketingowych (reklama behawioralna). Ponadto, zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies.

Ustawienia dotyczące cookies możecie zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia.

14. Pliki cookies, a narzędzia społecznościowe.

W ramach naszej strony internetowej mogą być wykorzystywane pliki cookies podmiotów trzecich. Ma to związek z wykorzystywanymi przez nas wtyczkami i innymi narzędziami, udostępnianymi przez serwisy społecznościowe.

Nasza strona zawiera wtyczkę do serwisu społecznościowego:

 1. Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA),
 2. LinkedIN (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland),
 3. Twitter (Twitter, Inc. 1355 Market Street Suite 900. San Francisco, CA 94103. United States).

Skorzystanie z wtyczek spowoduje bezpośrednie połączenie z naszym profilem na serwerze odpowiedniego serwisu społecznościowego. Serwisy społecznościowe mogą wówczas uzyskać informacje, że odwiedziłeś naszą stronę ze swojego adresu IP. Jeżeli odwiedzisz naszą stronę będąc zalogowanymi na swój profil na Facebooku, Twitter lub LinkedIN zarejestrują oni informację o wizycie. Nawet jeżeli nie jesteś zalogowany na poszczególnych serwisach, są one w stanie pozyskiwać informacje o adresie IP. Serwisy społecznościowe nie przekazują nam informacji o celu ani zakresie gromadzonych danych ani sposobach ich wykorzystania. Jeżeli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe mogły pozyskiwać informacje dotyczące Twoich wizyt na naszej stronie internetowej, doradzamy wcześniejsze wylogowanie się ze swojego konta na danym serwisie społecznościowym. Cel, zakres oraz możliwości zmiany ustawień plików cookies podmiotów zewnętrznych są od nas niezależne i zostały opisane w politykach prywatności poszczególnych usługodawców, do których adresy zostały podane poniżej:

 1. Twitter – https://twitter.com/en/privacy,
 2. LinkedIN – https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy,
 3. Facebook – https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy.