Bezpieczne wytwarzanie oprogramowania

Bezpieczne wytwarzanie oprogramowania

 
CyberForces Bezpieczne wytwarzanie oprogramowania

W dobie cyfryzacji każda organizacja jest w mniejszym lub większym stopniu zależna od oprogramowania. Może być to wielofunkcyjna aplikacja mobilna do zarządzania płatnościami, czy prosta witryna sklepu internetowego - wszystkie muszą być prawidłowo rozwijane i utrzymywane. Coraz większą wagę przywiązuje się do bezpieczeństwa aplikacji i systemów i jest to jeden z głównych czynników, na które patrzą konsumenci. Ryzyko biznesowe może być niewielkie, jeśli szybko podejmie się odpowiednie kroki. Zaniedbanie kwestii bezpieczeństwa może jednak okazać się katastrofalne w skutkach - klient widząc zagrożenie jakie niesie ze sobą korzystanie z Twojego oprogramowania, straci zaufanie i przejdzie do konkurencji. Cyfrowa transformacja sprawia, że to użytkownik jest sędzią i katem.

Czym jest SSDLC?

 

Inwestycja w bezpieczeństwo oprogramowania wcale nie musi wiązać się z ogromnymi kosztami, zwłaszcza jeśli porównać je z tym, ile można stracić ingnorując je całkowicie. Oczywiście do zagadnienia trzeba podejść rozsądnie, a wszelkie działania implementować zwinnie. Odkładanie testów bezpieczeństwa na ostatnią chwilę w procesie SDLC może wykazać podatności, które łatwo i niskim kosztem można było naprawić na wczesnym etapie produkcji.

SSDLC (Secure Software Development Life Cycle) to podejście do wytwarzania oprogramowania, którego główną myślą jest zapewnianie bezpieczeństwa aplikacji przez cały proces produkcji, od pierwszych faz planowania. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo jest więc współdzielona przez wszystkich uczestników projektu.

Podstawowe zalety SSDLC:

  • Ciągłe usprawnianie bezpieczeństwa oprogramowania
  • Szybkie wykrywanie i naprawianie błędów
  • Olbrzymia oszczędność, dzięki wczesnemu wykrywaniu zagrożeń
  • Wzrost świadomości pracowników
  • Minimalizacja ryzyka biznesowego

Bezpieczne wytwarzanie oprogramowania polega na zintegrowaniu działań z obszaru cyberbezpieczeństwa z istniejącym procesem produkcji. Idealny scenariusz zakłada, że zespół ds. bezpieczeństwa jest obecny w projekcie od samego początku. W ten sposób już na etapie projektowania można znaleźć i omówić wszelkie potencjalne luki w koncepcji oprogramowania. W późniejszych fazach produkcji, zespół dokonuje przeglądu kodu oraz na bieżąco przeprowadza testy penetracyjne. Szeroka współpraca między członkami zespołu, pozwala każdemu z nich zadbać o odpowiedni poziom bezpieczeństwa w ramach etapu produkcji w którym uczestniczą.

Jeśli w swojej organizacji korzystasz z podejścia DevOps, to znakomicie! Pozostaje tylko dodać do niego człon Security, by powstał DevSecOps, w którym wszyscy zaangażowani w projekt są odpowiedzialni za bezpieczeństwo. Nadrzędnym celem jest wypracowanie systemu kooperacji, w którym każdy ma dostęp do narzędzi, procesów i wiedzy. Dzięki temu istnieje możliwość stałego monitorowania, testowania i wynajdywania zagrożeń w bezpiecznym środowisku. W tym wypadku automatyzacja procesów bezpieczeństwa jest konieczna.

Dla dojrzałych organizacji oferujemy:

  • Implementacje rozwiązań automatycznych. Jeśli korzystasz z GitHub. Bickbucket, czy GitLab pomożemy wdrożyć narzędzia automatyzacji bezpieczeństwa i zmaksymalizować ich użyteczność dzięki odpowiedniej optymalizacji.
  • Wsparcie w automatycznym raportowaniu błędów poprzez integrację ze Slackiem, czy Jirą
  • Pomoc w dostosowaniu Gitlab CI/CD i Jenkins do celów bezpieczeństwa dla organizacji korzystających ze strumienia Continuous Integration/Delivery
  • Wsparcie procesu SSDLC w chmurze, np. Microsoft Azure, Amazon Cloud
  • Konteneryzacja środowisk testowych z użyciem Docker lub Kubernates

Jeśli proces wytwarzania jest już na etapie produkcji, zalecamy przeprowadzanie wstępnego audytu bezpieczeństwa lub testów penetracyjnych. W ten sposób możemy zapoznać się z systemem, poznać schematy nim rządzące oraz rozpoznać błędy i ich źródło.

Czytaj więcej
 

Proces bezpiecznego wytwarzania oprogramowania wygląda następująco:

 

1

Umowa o poufności i analiza systemu

 

Po podpisaniu umowy o poufności, rozpoczynamy analizę oprogramowania i weryfikację kodu, jeśli jest to potrzebne.

2

Wprowadzenie i analiza dokumentacji

 

Prosimy klienta o przedstawienie dokumentacji z opisem działań w obszarze bezpieczeństwa, którą później analizujemy.

3

Komunikacja

 

Podczas analizy kładziemy nacisk na ciągłą komunikację z klientem. Ze względu na złożone struktury korporacyjne zadajemy wiele pytań, by w pełni zrozumieć środowisko biznesowe zleceniodawcy.

4

Sugestie

 

W oparciu o powyższe analizy i wywiad przedstawiamy rady i sugestie. Klient weryfikuje czy jakiś aspekt nie umknął jego uwadze, a my upewniamy się, że wyciągnęliśmy dobre wnioski z wywiadów.

5

Ścieżka działań

 

Tworzymy strategie zapewnienia dojrzałości bezpieczeństwa oprogramowania w perspektywie kwartalnej, rocznej i dwuletniej. Bierzemy pod uwagę obecne środki i infrastrukturę organizacji oraz jej plany rozwoju.

6

Implementacja

 

Przedstawiamy klientowi gotową strategię i wskazówki dotyczące jej wdrożeniia, lub służymy wsparciem w całym procesie.

Skontaktuj się z nami
i dowiedz się więcej

Skontaktuj się
 

Często
Zadawane
Pytania

 

FAQ

 

Co oznacza skrót SSDLC?

 

Secure Software Development Lifecycle to podejście mentalne i techniczne uwzględniające kwestie bezpieczeństwa na każdym etapie wytwarzania oprogramowania. Znacząco zwiększa efektywność przy niższych kosztach wynikających z wcześniej wykrytych błędów.

Jak proces bezpiecznego wytwarzania oprogramowania jest wdrażany?

Więcej

 

Na początek Twoi pracownicy muszą oswoić się z narzędziami, dokumentacją i innymi rozwiązaniami dedykowanymi SSDLC. Następnie, nasz specjalista QA z ekspertyzą w zakresie bezpieczeństwa dołącza do zespołu developerów, gdzie na każdym etapie wytwarzania oprogramowania zapewnia wsparcie podczas implementacji nowych procesów i później weryfikuje wszelkie zmiany.

Czy podejście SSDLC można zaimplementować w dowolnym frameworku?

Więcej

 

SSDLC najlepiej sprawdza się z frameworkami zwinnymi i podejściem DevOps, gdzie łatwo można je wdrożyć. Jeśli tylko implementacja będzie właściwa, to SSDLC może wspomóc inne, wciąż popularne frameworki jak np. Waterfall.

Wyceń projekt

 
usrcheckedboth
Szymon Chruścicki CyberForces
48664029754