Zacznij tworzyć naprawdę bezpieczne oprogramowanie - bierz pod uwagę wszystkie potencjalne zagrożenia na każdym etapie powstawania programu, twórz go szybciej, sprawniej i taniej.

  • Minimalizacja liczby błędów w tworzonym przez Twoją firmę oprogramowaniu już na pierwszych etapach procesu twórczego.
  • Przyspieszenie procesu produkcyjnego, przy jednoczesnym zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa.
  • Szkolenie wszystkich pracowników, wskazanie narzędzi, dokumentacji i innych rozwiązań, które usprawnią pracę.
  • Weryfikacja powodzenia operacji: sprawdzenie, czy udało się osiągnąć planowaną poprawę efektywności.

Dzięki audytowi bezpieczeństwa oprogramowania zyskujesz

Mniej błędów w Twoich systemach

Szybsza i sprawniejsza praca programistów

Niższe koszty wytwarzania oprogramowania

Audyty bezpieczeństwa oprogramowania - plan działania

Pomoc zarządowi i menedżerom Twojej firmy w ustaleniu priorytetów i przeprowadzeniu analizy dojrzałości obecnej struktury przedsiębiorstwa.

Szkolenie wszystkich pracowników Twojej firmy i wskazanie narzędzi, dokumentacji i innych rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo.

Wsparcie podczas całego procesu implementacji nowych procesów i stała pomoc wraz z rozwojem Twojej firmy i procesów.

Sprawdzenie, że nasza praca została dobrze wykonana i udało się osiągnąć planowaną poprawę efektywności pracy.