Określ słabe punkty swojej linii obrony i je wyeliminuj, dzięki kontrolowanemu atakowi na Twój serwis. Czy dasz radę odeprzeć natarcie grupy uderzeniowej etycznych hakerów?

  • Techniczna weryfikacja możliwości przełamania Twoich zabezpieczeń przez hakerów.
  • Wskazanie luk, które agresor mógłby wykorzystać, aby przebić się przez Twoją linię obrony.
  • Pomoc w wyeliminowaniu znalezionych podatności, abyś mógł spać spokojnie.
  • Testy bezpieczeństwa typu white, gray i black box, wszystkich możliwych typów aplikacji.

Zalety

Rozpoznanie luk w Twojej linii obrony
Sprawdzenie Twojej gotowości na atak hakera
Wzmocnienie zabezpieczenia systemów

Opis przebiegu

Wywiad z klientem - zebranie informacji, które pozwolą nam zrozumieć Twoje oczekiwania i zaproponować najbardziej efektywny rodzaj testów.

Przygotowanie Twojej firmy do testów: wykonanie kopii bezpieczeństwa, białych list IP, zapewnienie dostępu przez VPN, ustalenie awaryjnych punktów kontaktu.

Testowanie i raportowanie wyników zgodnie z ustaleniami (tickety dodawane na bieżąco do Twojego systemu lub zbiorczy raport w formacie PDF).

Wsparcie przy łataniu podatności i Retesty - aby mieć pewność, że wszystkie błędy zostały skutecznie wyeliminowane.