Archiwum - październik 2020

 

Bezpieczeństwo

Cyberbezpieczeństwo IoT

Bezpieczeństwo Internetu Rzeczy to delikatna kwestia. Z jednej strony coraz częściej stykamy się z artykułami dotyczącymi istoty działania IoT oraz wartości dodanej, którą przynosi zbieranie danych. Z drugiej: pisanie o technologii językiem liczb albo zbyt szczegółowo, potrafi zasłonić ważny temat, jakim jest skutecznie testowanie. Mam tu na myśli testowanie rozumiane...